Tentang BKD |Sekretariat dan Bidang | Statistik Kepegawaian | Pelayanan

 

   

Bidang Pemberhentian dan Pensiun

Halaman ini berisi jenis-jenis pelayanan di Bidang Pemberhentian dan Pensiun beserta persyaratan yang diperlukan. Jenis pelayanan yang tersedia :

P e n s i u n

Daftar susunan keluarga.
Fotocopy sah Surat Nikah.
Fotocopy sah SK CPNS.
Fotocopy sah SK Pangkat terakhir.
Fotocopy sah Kartu Pegawai.
Fotocopy sah SK ALih Jenis Kepegawaian.
DPCP
Foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 8 (delapan) lembar

==========================================================

T a s p e n

Fotocopy sah CPNS
2 lembar
Fotocopy sah SK PNS/Pangkat terakhir
2 lembar
Fotocopy sah Kartu Pegawai
2 lembar
Fotocopy sah SKUMTK (Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga

2 lembar

==========================================================

Karis / Karsu

Fotocopy sah Laporan Perkawinan Pertama
2 lembar
Fotocopy sah Kartu Pegawai
2 lembar
Fotocopy sah salinan Surat Nikah (Buku Nikah)
2 lembar
Foto suami/istri ukuran 3 x 4 cm
3 lembar

==========================================================

C u t i
Cuti terdiri dari :
- Cuti Tahunan
- Cuti Besar
- Cuti Sakit
- Cuti Bersalin
- Cuti Karena Alasan Penting
- Cuti diluar Tanggungan Negara

Surat Permohonan Cuti yang bersangkutan.
Surat Pengantar dari Unit Kerja yang bersangkutan.
Khusus untuk Cuti Bersalin harus melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah.

==========================================================

Pengajuan Pensiun Pertama (SR4A) dan Tabungan Hari Tua (THT + Taperum)

Formulir SP4A.
Fotocopy sah + asli SK Pensiun.
Fotocopy sah + asli SK Carpeg.
Fotocopy sah + asli Kartu Pegawai.
Fotocopy sah + asli Kartu Taspen.
Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji yang defenitif dari KPKN/Biro Keuangan (lembar asli + lembar kedua).
Foto hitam putih yang bersangkutan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tigas) lembar.
Foto hitam putihistri/suami ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
KPPG istri/suami jika suami/istri PNS aktif atau fotocopy Karip jika istri/suami pensiun.
Bagi anak yang berumur 21 s/d 25 tahun tetapi masih kuliah diperlukan persyaratan:
- Surat Keterangan Kuliah Masih Kuliah dari fakultas tahun ajaran berjalan.
- Surat Keterangan Tidak Menikah dan tidak bekerja dari Lurah/Kepala Desa.
Formulir Taperum (Lampiran 1 dan 2).
Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat/Golongan II/a, III/a, dan IV/a.
Fotocopy + asli KTP bersangkutan yang masih berlaku.
Fotocopy KTP suami/istri.
Formulir SP3R dan Buku Rekening BRI, BPDSU, BDP.

Masing-masing dalam rangkap 2 (dua).
==========================================================

Pengajuan PNS Aktif Meninggal Dunia (AKT 2 dan 3)

Formulir AKT 2 dan 3.
Surat Pengantar dari instansi yang bersangkutan.
Formulir SKPP.
Surat Kematian dari Lurah dan disahkan oleh Camat.
Fotocopy + asli KTP Pemohon yang masih berlaku.
Foto Almarhum/Almarhumah sebanyak 1 (satu) lembar.
Fotocopy + asli Kartu Taspen.
Fotocopy + asli SK CPNS dan PNS.
Foto terbaru pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
Fotocopy + asli SK Carpeg.
Fotocopy + asli Karis/Karsu.
Fotocopy + asli SK Pangkat terakhir.
Fotocopy + asli Gaji Berkala.
Fotocopy + asli Kartu Rumah Tangga.
KPPG suami/istri (bila suami/istri PNS)
Fotocopy Karip Janda.
Fotocopy sah + asli Surat Nikah/Bimas Kristen.
Untuk tanggungan anak usia 21 s/d 25 tahun diperlukan :
- Surat Keterangan Masih Kuliah anak tahun berjalan.
- Surat Keterangan belum menikah.
- Surat Keterangan belum bekerja.
Surat Kuasa ahli waris.
Surat Penetapan Wali oleh Pengadilan Negeri/Agama bagi anak yang belum dewasa.

Masing-masing dalam rangkap 1 (satu).
STRUKTUR ORGANISASI

   Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan.

Lihat Struktur
FOTO-FOTO KEGIATAN

   Foto-foto seluruh kegiatan yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Daerah...

Selengkapnya


Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan
Dikelola Oleh Sub Bidang Dokumentasi